Lumene 优姿婷 Valo维他命C眼霜,15ml ,原价$19.99,现仅售$15.15 $10.88

这款Lumene 优姿婷 Valo维他命C眼霜,以Beautigey技术,野生北极Cloudberry和维生素C为特色,帮助您调节眼睑外观,减少黑眼圈、浮肿和皱纹的出现,使整个眼部区域增亮,神采奕奕。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply