Skoolzy 蒙特梭利式儿童玩具,适用于学龄前儿童, 现仅售$19.97

小编推荐:益智类玩具由于除了让宝宝玩得开心,还能学习到新知识,所以特别受欢迎。Skoolzy 品牌中的Stacking 系列玩具最大特点就是融入了蒙特梭利教学法,在美亚上收获1100+评价,4.5星好评,普通玩具可能宝宝玩几次就没兴趣了,但Skoolzy玩具却能一直保持宝宝的好奇心,让宝宝玩的停不下来,更重要的是,玩的时间可不是白白浪费掉了哦,过程中能Get到各种新的知识点!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply